Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Salon Roosmarie verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Salon Roosmarie of om een andere reden persoonsgegevens aan Salon Roosmarie verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met de privacyverklaring te verwerken.

Salon Roosmarie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Onderstaande gegevens worden, met wederzijdse communicatie verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer en e-mailadres

Deze gegevens zijn nodig voor:

 • Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
 • Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres kunnen worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten, activiteiten en acties van Salon Roosmarie. Hiervoor kunt u zich te allen tijde afmelden.
 • Eventuele gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

Salon Roosmarie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen of als u geen klant meer bij ons bent. De persoonsgegevens worden dan direct vernietigd.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Salon Roosmarie geen gebruik van diensten van derden.

Indien u uw gegevens wilt wijzigen of wilt laten verwijderen kunt u dit verzoek telefonisch, per post of per e-mail indienen bij Salon Roosmarie en zij zal per omgaande aan uw verzoek voldoen.

Zie onderstaande gegevens:

 • Grote Beer 56. 3893 DK Zeewolde
 • 06 30 87 36 86 (Whatsapp)
 • info@salonroosmarie.nl

Indien uw klachten heeft over de wijze waarop Salon Roosmarie uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan Roosmarie Boor via info@salonroosmarie.nl of via het telefoonnummer 06 30 87 36 86.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Salon Roosmarie / KvK-nr. 32157925 / BTW NL 1902.150.082.B01 / Lid van ProVoet nr. 307745